ZELENA LINIJA

PALESTINA REMIX

ENGLISH

عربي

BOSANSKI

TÜRKÇE

Zelena linija je pojam koji se pojavio uoči uspostave izraelske države 1948. godine, a odnosi se na liniju razdvajanja nakon primirja iz 1948. Pravi naziv joj je Linija prekida vatre iz 1949. godine. Predstavlja granicu koja razdvaja Izrael iz perioda prije 1967. od okupiranih palestinskih teritorija.

 

Demarkacijska linija, uspostavljena sporazumima o prekidu vatre iz 1949, međunarodno je priznata granica. Važno je, ipak, napomenuti da Izrael nikada nije utvrdio granice vlastite države.

 

 

DEFINICIJE

POVRATAK NA DEFINICIJE

VRATITE SE NA VRH STRANICE

PALESTINA REMIX

 

VIŠE O ZELENOJ LINIJI

MOŽETE PRONAĆI U...