KOLEKTIVNO KAŽNJAVANJE

PALESTINA REMIX

ENGLISH

عربي

BOSANSKI

TÜRKÇE

Kolektivno kažnjavanje je izraelska praksa kažnjavanja cijelih palestinskih porodica, susjedstva, zajednica ili gradova zbog djela jednog ili nekolicine.

 

Oblici kažnjavanja uključuju pečaćenje ili rušenje domova, nametanje policijskog sata, podizanje barikada na cestama, konfiskaciju vlastite imovine, uništavanje drveća, uništavanje poljoprivrednog zemljišta i infrastrukture (npr. sistema vodoopskrbe), te zatvaranje lokacija na kojima se odvijaju komercijalne, obrazovne i kulturne aktivnosti. U Gazi je kolektivno kažnjavanje naroda rezultiralo velikom humanitarnom krizom.

 

Član 33. Četvrte ženevske konvencije, kao i sami izraelski zakoni, izričito zabranjuje kolektivno kažnjavanje.

DEFINICIJE

POVRATAK NA DEFINICIJE

VRATITE SE NA VRH STRANICE

PALESTINA REMIX

 

VIŠE O KOLEKTIVNOM KAŽNJAVANJU

MOŽETE PRONAĆI U...