ZATVARANJE

PALESTINA REMIX

ENGLISH

عربي

BOSANSKI

TÜRKÇE

Poznato i kao opsada i blokada

Zatvaranje se odnosi na ograničenja kretanja koja nameće Izrael, a odnosi se na palestinske građane i robu. Kao izgovor se koriste sigurnosni razlozi.

 

Tri su osnovne vrste zatvaranja koje se nameću na okupiranim palestinskim teritorijima od 1967. godine: unutarnje, vanjsko i vanjsko zatvaranje međunarodnih granica.

 

Unutrašnjim zatvaranjem ograničava se kretanje unutar Zapadne obale korištenjem mreže vojnih kontrolnih punktova i nametanjem policijskog sata.

 

Vanjsko zatvaranje odnosi se na granice Zapadne obale i Pojasa Gaze sa Izraelom. Vanjsko zatvaranje međunarodnih granica dešava se kada Izrael zatvori granične prelaze između Zapadne obale i Jordana.

 

Izrael sprečava sve brodove da uplove u luke u Gazi, kao i sva zračna putovanja na okupirane teritorije.

DEFINICIJE

POVRATAK NA DEFINICIJE

VRATITE SE NA VRH STRANICE

PALESTINA REMIX

 

VIŠE O ZATVARANJU

MOŽETE PRONAĆI U...