Bu sözlük FİLİSTİN REMİKS'te kullanılan terimleri anlamakta size yardımcı olacak. Filistin'le ilgili hikayenizi oluştururken siz de bu terimleri kullanın.

 

Filistinlilerin İsrail tarafından herhangi bir suçlama ve mahkeme olmaksızın alıkonulması.

İsrail sınırlarını hiçbir zaman tanımlamadı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da inşa ettiği ayrımcı yol sistemi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın köy ve ilçelerinin İsrail tarafından keyfi olarak kapatılması.

İsrail, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ile yasaklanan cezalandırma yöntemini Filistinlilere karşı rutin olarak uyguluyor.

İsrail'in 850.000 Filistinli Arap'ı evlerinden eden 1948 Nekbet sürgünü boyunca uyguladığı strateji. İsrail, günümüzde de Filistinlilere etnik temizlik uygulamaya devam ediyor.

İsrail ile tarihi Filistin'den geriye kalan bölge arasındaki fiili sınırı belirlemek üzere 1949'da çizilen geçici hat.

İsrail işgaline karşı başlatılan Filistin ayaklanması.

Modern tarihin en geniş çaplı ve en uzun süreli işgali.

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerini yöneten idari yapı.

Bağımsız bir Filistin Devleti kurmak için 1964'te kuruldu.

Filistinli mülteciler sorunu, dünyanın en uzun süren ve çözüme ulaşmayan mülteci sorunu olma özelliğini koruyor.

İsrail'in işgal altındaki topraklarda yerleşim yerleri kurması uluslararası hukukun ihlali anlamına geliyor.

İsrail, 2002'den beri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait arazilere el koyarak 700 kilometreden uzun bir duvar inşa ediyor.

Yahudilere tarihi Filistin'de mutlaka bir Yahudi ulus-devleti kurmak için çağrı yapan sömürgeci bir hareket.

Kaynak: Filistin Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Akademik Topluluğu, Kudüs

BAŞA DÖN

FİLİSTİN REMİKS